Gia Sereno

Gia Sereno is an elite triathlete from Los Angeles, Calif.